DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Samočisticí sklo SGG BIOCLEAN

Samočisticí sklo SGG BIOCLEAN

SGG BIOCLEAN je samočisticí sklo, které využívá působení dvou přírodních vlivů - UV záření a vody. Účinně působí proti nečistotám usazeným na vnější straně okna. 

Jak funguje?


Princip samočistících skel

• Fotokatalytická funkce - působení UV paprsků denního světla má za následek rozklad organických nečistot a činí povrch skla hydrofilním.
• Hydrofilní funkce - tím, že se voda (např. déšť) rovnoměrně rozprostře po povrchu skla, snadno odstraní prach a rozložené zbytky nečistot.

Reflexe a průhled sklem jsou stejné jako u běžných skel (neutrální vzhled). — SGG BIOCLEAN je vhodný na okna, dveře, zimní zahrady a všechny ostatní otvorové a skleněné konstrukce, u kterých je mytí obtížné, či dokonce nebezpečné. Permanentní povlak je zcela integrován do povrchu skla na vnější straně, je vysoce odolný.

SGG BIOCLEAN COOL-LITE SKN 165 pro chladnější interiéry během teplých měsíců je pak zvlášť vhodný na do zimních zahrad a fasád. Lze kombinovat také například s protislunečnémi skly. 

Výhody v praxi

Okna zůstávají déle čistá, a je o ně snadnější údržba, nečistoty méně ulpívají na skle. Proto jsou skla ideální pro těžko dostupná místa, zejména vyšší patra a do rozměrných zimních zahrad.

Jedná se navíc o významný příspěvek k ochraně životního prostředí, protože lze užit méně saponátu a vody. Krátké opláchnutí hadicí během letních dní ve většině případů postačuje.

 

 

 

Pokud se rozhodnete pro samočistící skla, doporučujeme přečíst návod k údržbě, který prodlouží životnost vašich skel. 

Kolik by stála okna, dveře či prosklené stěny se skly biclean? Zjistěte to zasláním cenové online poptávky!

 

Základní pokyny pro použití samočistícího skla SGG BIOCLEAN 

Aby se zabránilo znečištění skla látkami, které by jej mohly poškodit (cementové mléko, vápno, apod.), doporučujeme stejně jako u ostatních skleněných výrobků namontovat i skla se SGG BIOCLEAN po dokončení všech ostatních prací na stavbě.

• Ochrana skleněných tabulí - během jednotlivých stavebních prací na staveništi nebo v okolí skel chraňte sklo s pokovením SGG BIOCLEAN před nečistotami (barva, lak, lepidlo, tmel, cement, sádra, malta, atd.) a rozstříkávanými abrazivními nebo horkými částicemi (jiskry vznikající při broušení nebo svařování, apod.).

• Etikety - Identifikační etiketa skla SGG BIOCLEAN byla navržena tak, aby se dala rukou snadno odstranit po dokončení stavby, v případě, že se na skle nachází ještě další etikety, obzvláště na pokovené straně, opatrně je odstraňte po dokončení montážních prací. Na odstranění stop po lepidle můžete použít běžně používaná rozpouštědla (aceton, čirý alkohol, apod.). Nepoužívejte nástroje, které by mohly poškrábat pokovenou vrstvu (žiletka, nůž, abrazivní výrobky, apod.).

• Čištění skel - Začněte čištěním vnější strany skla velkým množstvím vody a skončete normálním čištěním (viz pokyny úržbu - viz níže, a další informace kliknutím zde). V případě, že byly použity polymerizovatelné tmely (silikon), počkejte s mytím minimálně 24 hodin po instalaci než vyčistíte pokovenou stranu SGG BIOCLEAN.

• Aktivace samočisticí funkce - Po několika dnech, které následují po instalaci a prvním čištění, se postupně za působení ultrafialového záření denního světla SGG BIOCLEAN stane hydrofilním téměř po celé ploše skla. Tento fenomén znamená, že samočisticí funkce byla aktivována. Tato aktivace paprsky UV může trvat déle v těsné blízkosti zatmelení a v určitých zónách (na místě etiket, přísavky používané pro manipulaci, utěsnění drážky, apod.). Tyto oblasti mohou vykazovat menší účinnost hydrofilní vlastnosti než zbytek skla. Někdy může trvat i několik týdnů než fotokatalýza odstraní obzvlášť přilnuté skvrny.

Pokyny pro údržbu

Důležité:
• Tyto pokyny jsou určeny všem, kteří provádí údržbu skel SGG BIOCLEAN. Prostudujte si je ještě před zahájením jakýchkoliv čistících prací na těchto sklech. Zajistěte, aby osoby odpovědné za čištění byly dobře informovány o přítomnosti skla SGG BIOCLEAN, aby se seznámily s těmito pokyny a dodržovaly je.
• Sklo SGG BIOCLEAN se špiní pomaleji, nicméně jako každý skleněný výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Četnost čištění je násobně menší proti normálním sklům, ale závisí na vystavení skla slunci a dešti, úrovni a typu okolního znečištění a na atmosférických podmínkách.

Běžná údržba:
Údržba funkční/pokovené strany (externí):
• většinu nečistot odstraníte tak, že povrch skla postříkáte změkčenou nebo demineralizovanou vodou
• pro přilnavou špínu použijte teplou čistou demineralizovanou vodu s několika kapkami neutrálního saponátu nebo předem připravený čistící prostředek na mytí oken, aplikovaný jemným čistým hadříkem
• pokud při čištění oken používáte žebřík, neopírejte jej o sklo

Nástroje k čištění:
• čistá stěrka na okna v dobrém stavu a neobsahující silikon
• čistý, jemný hadřík
• čistá a neabrazivní houba
Tyto předměty musí být během mytí oken pravidelně čištěny, aby špinavé stopy nezůstávaly na skle nebo aby nepoškodily pokovení. Nikdy nepoužívejte žiletky, nože, drátěnky, hadřík a houbu s tvrdou vrstvou, abrazivní prostředky, apod.
Čistící prostředky:
• čistá voda, nejlépe změkčená nebo zbavená minerálů
• zředěný neutrální saponát
• amoniak dobře rozpuštěný ve vodě
• ocet dobře rozpuštěný ve vodě
• běžné čistící prostředky pro okna
• technický benzin a další rozpouštědla na bázi petroleje
• čistý alkohol nebo zředěný vodou
• aceton
Dbejte, aby se výše uvedené chemikálie nedostaly do styku s těsnícími hmotami izolačních skel a zasklení. Nikdy nepoužívejte výrobky, které nejsou přímo určeny na mytí oken nebo ty, které jsou abrazivní nebo vytvářejí efekt odpuzování deště. Nikdy nepoužívejte silné kyseliny nebo silné roztoky (chemické roztoky, soda, apod.) a louh.

 Více se o samočistících a jiných sklech dozvíte na obchodním oddělení společnosti DAKO spol. s r.o. 

zpět