DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Návod na montáž dřevěných oken - EUROOKEN

Návod na montáž dřevěných oken - EUROOKEN

 Montáž eurookna lze definovat jako spojení okenního rámu a stavební konstrukce tak, aby byly splněny všechny potřebné předpisy a parametry, a dbát na to, aby byla správně vyhotovena připojovací spára mezi rámem okna a stěnou budovy. Správná montáž má vliv nejen na tepelnost prostupnost Uw, ale i na funkčnost a vzhled okna.

Naši pracovníci jsou školení a mají mnohaleté denodenní zkušenosti se specializací právě na montáže, což zaručuje kvalitu práce. 


Ukotvení dřevěného okna

Nejdůležitějším aspektem je řádné ukotvení rámu eurookna ke konstrukci budovy. Při správném ukotvení okno snáze odolává zátěži způsobené manipulací, a vlivu tlakového působení větru.

Nicméně, ukotvení nemá být příliš pevné, je třeba, aby mohlo okno provádět tzv. dilatační pohyby, které jsou způsobené změnami teplot, vlhkosti či smršťování materiálu, což je přirozeným procesem u každého okna (u dřevěných však ve schůdnější míře).

Právě tato práce materiálu musí být brána v úvahu také v dalších součástech připojovací spáry, aby nedošlo k jejich poškození a tím například narušení například těsnící funkce okna.

Tepelně-izolační výplň při montáži

Je třeba důsledně dodržovat technické předpisy, protože i výplň spáry okraje okna je jedním z faktorů působící na součinitel prostupu tepla  Uw a rovněž ovlivňuje vnitřní povrchovou teplotu. Není-li dodržen vhodný montážní postup, dochází ke kondenzování vody a následné tvorbě plísní či jiným problémům.

Tepelná izolace by měla být zajištěna výplní střední části pomocí expanzních pásek, minerální vlny či polyuretanové pěny.

Důležitost montáže

Osazení oken hraje důležitou roli při snížení měrné potřeby tepla na vytápění a koeficient tepelné prostupnosti Uw. 

Je sice pravda, že výměnou oken lze uspořit desítky procent nákladů na vytápění, ale jen za předpokladu, že kvalitní dřevěná eurookna budou i kvalitně osazena.

Okna bez montáže dodáváme většinou obchodníkům nebo stavebním firmám, které s otvorovými výplněmi dále obchodují. 

Rizika svépomocného hazardu 

Někdy se stává, že je okno neodborně namontováno. Například, některými zednickými firmami montáží na pěnu a na zednické začištění, ale to je při současných požadavcích na tepelnou ochranu budovnevhodný postup. Pokud je eurookno namontováno  „na pěnu“, zcela se tím zatratí tepelné vlastnosti a současně s tím se sníží trvanlivost okolních materiálů.

 Naopak, při adekvátní montáži je možné  hodnotu součinitele tepla okna s Uw=1,1 w/m2K dokonce zdvojnásobit.

Jak se připravit na montáž a její průběh

Po zákaznících pořadujeme, aby v případě novostavby byla dokončena hrubá stavba, a co se týče otvorových výplní, dokončeny zednické práce. 

V případ rekonstruce stačí odklidit prostory kolem oken tak, aby se zde dalo manipulovat s okny a pohybovat. Je vhodné také myslet a to, že křídlo bude nešeno prostorem interiéru až ke zdi, proto prosíme zákazníky o zajištění průchodnosti. 

Montáže provádíme průběžně v rámci celého roku, s vyjímkou mrazivých teplot, kdy z technických důvodů není možné okna montovat. Pokud je vše správně připraveno, je montáž záležitostí zpravidla jednoho dne. 

Zákazník a montáž společnosti DAKO spol. s r.o.  

Jen málokdy si zákazník zvolí, že si bude montovat okna sám. Ačkoli si může myslet, že by tímto mohl ušetřit, například díky svému vyučení, je nutné si uvědomit, že pro montáž je třeba mnoho speciálních výrobků, které nemusí být běžnému spotřebiteli dostupné.

V naprosté většině případů osazuje naše společnost DAKO spol. s r.o. Je nutné si domluvit datum a čas montáže na našem obchodním oddělení se slečnou Václavíkovou, která zaeviduje vaši zakázku a bude se vám snažit vyhovět. Případné změny termínů je vhodné konzultovat také s ní. 

Montáž je posledním krokem cesty okna k zákazníkovi. Nezajišťujeme však zednické práce zahrnující finální opravy omítky a zdi, toto si musí zákazník zajistit sám. 

Mnohaleté zkušenosti 

Je nutné říci, že na montáže jezdí je lidé, kteří mají mnoho let zkušeností se všemi druhy dřevěných eurooken, posuvných stěn, HS portálů a jiných otvorových provedení, a to jak do rekonstrukcí, tak do novostaveb a také pasivních dřevostaveb.

Proto našich pracovníků nesmírně ceníme. 

Doufáme, že i vy budete spokojeni s průběhem a organizací montáže. 

Přijděte vše nezbytné domluvit na oddělení společnosti DAKO spol. s r.o. Těšíme se na vás. 

 

 

zpět