DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Základní pokyny pro výměnu skel

Základní pokyny pro výměnu skel

V některých případech se stane, že je sklo okna rozbito či poškozeno - vlivem nehody na zahradě, při hře nebo zejména při pokusu o vykradení. 

V takovém případě lze dojednat s naší společností DAKO zasklení naprosto stejným druhem skla. Díky našim archivům a databázím není problém do momentu vyhledat podrobné konstruční údaje vaší zakázky.


Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických případech, popř. při použití některých specifických typů zasklení je nutno používat specifické postupy, materiály či pomůcky, proto v těchto případech kontaktujte výrobce či odbornou montážní firmu (zejména v případě skel např. se samočistící funkcí - BIOCLEAN, s protipožární funkcí - CONTRAFLAM, SWISSFLAM, atd., s vyšší třídou u skel bezpečnostních - STADIP PROTECT, atd., skel strukturálních, apod.).

Základní podmínky při výměně skel

Aby byla zachována správná funkce zasklení je pro instalaci skel nutné dodržet následující podmínky. Na tyto by měl dbát zákazník ale i organizace, která výmenu skel provádí. 

• orientace skel exteriér/interiér odpovídá poloze funkčních skel
• při osazování do konstrukce musí být dodrženy stanovené dilatační spáry a vůle - doporučujeme použítí stejných rozměru skel jako původní 
• sklo smí být v přímém kontaktu s rámovou či jinou konstrukcí jen přes podložky - doporučujeme použít původní podložky a stejné jejich rozmístění 
• zasklívací drážka musí být suchá, bez prachu a mastnot a bez jakýchkoli výčnělků
• tmelení skla vůči konstrukci drážky a zasklívací lišty musí být trvale pružné, těsné, odolné proti pronikání vlhkosti a proti změnám teploty
• použití silikonu při zasklívání izolačních skel, skel bezpečnostních lepených jakožto i při podlepení distančních podložek silikonem - je nutno používat neutrální silikon doporučený pro tyto účely výrobcem (při použití nesprávného materiálu dochází např. k difuzi rozpouštědel z levných acetátových silikonů a následnému narušování tmele či PVB fólie, apod. a k následnému poškození zasklení
• ihned po montáži musí být ze skla odstraněny nápisy, nálepky, apod.
• je přípustné zasklívat pouze skla bez zjevných vad a správně dimenzovaná s ohledem na jejich rozměry či použití
• dodatečné úpravy rozměrů izolačních skel, skel tvrzených či tepelně zpevněných, jakož i skel protipožárních nejsou přípustné

Zasklívání pomocí těsnící pásky

Těsnící páska se nalepí po celém obvodu drážky. Na ni se položí izolační sklo, podloží se nosnými a vystředí distančními podložkami. Na obvod izolačního skla se nalepí těsnící páska a nasadí se zasklívací lišta. Poté se celý obvod uzavře
trvale pružným vulkanizujícím tmelem a upraví tak, aby byla hrana zešikmena ve směru stékající vody. 

Úkolem podložek je fixovat polohu skla v rámu tak, aby se přeneslo zatížení přes kotvící místa nebo přes závěsné body křídel. Přitom musí být trvale zajištěno:
• že se rámy a křídla v žádném případě nezpříčí, nezkříží
• že se tabule v žádném místě nedotkne rámu nebo konstrukčních dílů, jako např. šroubů
• že tabule skla nepřevezme od rámu žádnou nosnou funkci
Sklo je nutno vždy uložit na nosné podložky, které přenášejí zatížení skla na obvodovou konstrukci. Distanční podložky fixují tabuli skla a chrání ji proti posunutí. Zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Nosné a distanční podložky by měly být dlouhé 80-100 mm a mohou být vyrobeny z tvrdého dřeva, polyamidu, chloroprenu, PE, silikonového profilu, apod. Podložky musí být v rámu zajištěny proti posunu. Vzdálenost podložek od rohu skla by zpravidla měla odpovídat délce podložky.

Při znovuzasklívání se vám jako našim zákazníkm bude společnost DAKO spol. s r.o. snažit být co nejvíce nápomocna.  

zpět