DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Francie

Francie

Jako není jedna Francie, není ani jediná architektura a konstrukce okna, která by byla pro Francii typická. Velice záleží na oblasti, neboť chladný sever má jiné podnebí, o něco odlišnou historii i tradici než teplý a temperamentnější jih.


I přesto lze však všude zpozorovat jeden jev: a to okázalost a masivnost patrná v celé zemi Galského kohouta. V závislosti na departementu i zdobnost, často o ozdobné prvky umělecké kovařiny. 

Vyjádřit úctu

Francouzi si rodiny, soukromí a svých práv velice považují, a proto i v poměrně chudších domácnostech je dům i fasáda udžována, zvláště pak co se týče meších rodinných domů; téměř vždy uvidíme , upravované okrasné zahrádky. I tím dávají Francouzi najevo svou hrdost a úctu.

Daleko častěji jsou proto ve Francii k vidění vitrážované dveře či zdobné světlíky vchodových dveří, okna s přiznanou nebo vniřní příčkou jsou také obvyklostí. V oblasti severu, zvláště v Normandii, jsou častější i okenice, stejně jako v Alpách, zejména v oblasti, která sousedí s Německem, pro kterou jsou okenice spolu s bujnou záplavou květů za parapetem typickým koloritem jak vesnic,  tak menších měst.

Výjímku pak tvoří Alsasko-Lotrinsko na hranici mezi Německem a Francií. Tato oblast je poznamená tám, že v rámci desetiletí i měsíců patřila během předchozích třech století střídavě Neměcku a střídavě Francii. 

Oblast je specifickou a ojedinělou nejen co do kultury, politických práv, kuchyně a zejména jazyka, kterému mají problém rozumět i sami Francouzi, ale zejména architekturou staveb. Typická je fasáda obložená dřevem, které často tvoří geometrické obrazce, okna posuvná i okna s příčkami. Tato stavební kultura je dána i kulturním památkovým nařízením Francie.

Jedině dřevo

Je ale vhodné zmínit jeden z nejdůležitějších fenoménů: Pokud to jde, volí Fracouzi i do státních památek dřevěná eurookna, i když manufaktura truhlářů má také svoj tradici. Je to dáno z důvodu větší šetrnosti k přírodě - jak co do výrobního procesu, gak pak zejména z hlediska energetické efektivity pro vytápění domácnosti.

Ve Francii existují poměrně přísné předpisy a regulace,  které platí nejen pro samotná okna, ale pro celý komplex renovace či novostavby. V neposlední řadě je v téměř všech kulturních, památkových či jinak důležitých stavbách použito dřevo. Dřevěná okna jsou osvědčeným stavebním prvkem, proto se plastová okna uplatňují velmi zřídka, a pokud, tak většinou s co nejintenzivnější snahou připodobnit designe "dřevěné" struktuře a kresbě.

Níže jsou obrázky oken z Paříže. Nejen pro atmosféru města, ale i z hlediska kulturně-památkového je historická část PAříže charakteristická zejména čtvercovými přiznánými lištami na sklech.S tímto se lze setket zejména u vládních budov. 

 

 

zpět