DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Správné v větrání - delší životnost

Správné v větrání - delší životnost

Existuje více způsobů větrání. Správné větrání může prodloužit životnost oken. V některých případech špatně propočtené energetické bilance dochází k nechtěnému jevu - rosení na meziskle.

Doporučujeme přečíst také článek o nebezpečí vzniku kondenzace par a rosení na okně, která může mít za následek poškození oken. 


Způsoby větrání

1. Pootevřením okna do tzv. ventilační polohy (obvykle poloha kliky svisle) 
Křídlo se vyklopí o cca 10 cm a vzniklým prostorem probíhá větrání. Tento způsob větrání omezte v zimním období a nezapomeňte, že při tomto způsobu větrání může také hrozit nebezpečí vloupání u níže položených oken.

2. Pootevřením okna na tzv. mikroventilaci - tzv. 4. polohu kliky
Křídlo je na cca 4 mm "odtlačené" od křídla směrem dovniř a vzniklou štěrbinou probíhá větrání, tzv. infiltrace. Tento způsob větrání omezte v zimním období. Nezapomeňte, že při tomto způsobu větrání není okno uzamčeno všemi uzávěrovými čepy kování okna a může tedy hrozit nebezpečí vloupání u níže položených oken.

3. Využitím bezprůvanového větrání pomocí větracích klapek okna, v případě že tyto jsou instalovány. 

4. Nejlepším způsobem je krátké, ale intenzivní větrání, nejlépe průvanem při otevření všech oken (nárazové větrání). Délka větrání se liší v závislosti na vnější teplotě, zpravidla však postačí zhruba 5–10 minut. Vnitřní prostory se nestačí prochladit, ale vlhký vzduch muže uniknout.

V případě nízoenergetických domů je pak třeba již v projektu myslet na to, jak dostatečně zajistit přirozené a dostatečné větrání prostor. 

Hygienické požadavky stanovují, že je nutno vyměnit 50% objemu vzduchu obytné místnosti za hodinu. Za normálních podmínek obvykle stačí větrání provádět 4x až 5x denně. Pokud by následkem vaření, praní, sprchování, koupání, atd. byla vlhkost vzduchu vysoká, pak je nutné úměrně s tím častěji a intenzivněji větrat.

Kdy dochází k rosení oken zevnitř místnosti?

Doporučujeme přečíst předchozí článek o problematice kondenzace par. Velmi totiž souvisí i se zajištěním dotatečného a vhodného větrání. 

Zpracoval: Ing. Radomil Valeš, ředitel společnosti IZOLAS spol. s r.o. Společnost DAKO spol. s r.o. děkuji ze poskytnutí příspěvku. 

 Další podrobné informace vám rádi poskytneme na obchodním oddělení společnosti DAKO spol. s r.o. 

zpět