DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Základní pokyny pro čistění a údržbu skel

Základní pokyny pro čistění a údržbu skel

Ačkoli se to zdá jako zdánlivá samozřejmost, je důležité vědět, jak se o skla oken starat. Předejdete tak znehdnocení skel, zvláště pokud jste investovali do něterých speciálních typů povrchového zasklení. Rovněž tím omezíte riziko "zajití" skel.  

Skla lze sice vyměnit, ale je to velmi nákladné, zváště v nízkoenergeticých koncepcích domů. Snažte se proto chránit skla správným zacházením i mechanickou ochranou - stínícími prvky.


 

Pokyny pro údržbu

Násleující pokyny jsou určeny všem, kteří provádí údržbu skel, a to nejen speciálních fílií jako je samočistící sklo, ale i klasických zasklení. 

Skla se na každí světové straně špin v jiných frekvencích. Nicméně, každý skleněný výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Četnost čištění je násobně menší proti normálním sklům, ale závisí na vystavení skla slunci a dešti, úrovni a typu okolního znečištění a na atmosférických podmínkách.

Údržba externí strany zasklení

Většinu nečistot odstraníte tak, že povrch skla postříkáte změkčenou nebo demineralizovanou vodou, a na přilnavou špínu použijte teplou čistou demineralizovanou vodu s několika kapkami neutrálního saponátu nebo předem připravený čistící prostředek na mytí oken, aplikovaný jemným čistým hadříkem bez hrubých vláken. 

Pokud při čištění oken používáte žebřík, neopírejte jej o sklo

Nástroje k čištění

Ideální je čistá stěrka na okna v dobrém stavu, která neobsahuje silikon. Dále čistý, jemný hadřík či čistá a neabrazivní houba. 
Tyto předměty by měly být během mytí oken pravidelně čištěny, aby špinavé stopy nezůstávaly na skle. Nikdy nepoužívejte žiletky, nože, drátěnky, hadřík a houbu s tvrdou vrstvou, abrazivní prostředky, apod., protože by mohlo dojít k narušení některé speciální skelné fólie, extrémně citlivé je například zasklení typem samočistího skla. 

Čistící prostředky

Ideální je čistá voda, nejlépe změkčená nebo zbavená minerálů, zředěný neutrální saponát, amoniak dobře rozpuštěný ve vodě, poslední obou je velmi obíbený ocet dobře rozpuštěný ve vodě nebo běžné čistící prostředky pro okna, technický benzin a další rozpouštědla na bázi petroleje. Vhodný je i čistý alkohol nebo zředěný vodou či aceton. 

Dbejte však na to, aby se výše uvedené chemikálie nedostaly do styku s těsnícími hmotami izolačních skel a zasklení. Toto riziko výrazně upadá. pokud použijete přírodnější či jemnější typy čistidel.

Nedoporučujeme používat abrazivní čitící prostředky nebo takové, které vytvářejí efekt odpuzování deště. 

Nikdy nepoužívejte silné kyseliny nebo silné roztoky (chemické roztoky, soda, apod.) a louh.

Více se v případě zájmu o čistění skel dozvíte na obchodním oddělení společnosti DAKO spol. s r.o. 

zpět