DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Vysoký tepelný odpor v systému MIRA therm

Vysoký tepelný odpor v systému MIRA therm

Pokročilý vývoj MIRA Therm vytvořil systém, který nastavuje nové standardy pro dřevo-hliníková okna.

Systém MIRA THERM 08 je vhodný nejenom pro pasivní a nízkoenergetické domy, ale splňuje i nejvyšší nároky energetické účinnosti.


Systém MIRA Therm dosahuje naprosto unikátních tepelně-izolačních vlastností. Jak fungují systémy MIRA?

Řez okením profilem:

Termosnímek profilem okna Mira Therm

- zasklení - trojskly při koeficientu prostupu tepla od Uw = 0,5 W.m-2K-1, Ug 0,7 W / (m² K), skla možno kombinovat dle požadovaných vlastností - bezpečnost, propustnost světla (solární okna), průhlednost a jiné. 

 

   Řez vstupními dveřmi:

 

- profilové provedení dřevěných částí oken odpovídá nejmodernějším technickým požadavkům a designu - je možné provedení v profilové řadě 68 až 92. 

 

 

 

Zabudování systému MIRA Therm do fasády

Nesporně důležitým prvkem pro kvalitní zabudování jakéhokoli okna a dveří z hlediska termoizolačních vlastností je správné osazení oken do stavby. Toto platí především u speciálních termoizolačních oken, tedy i dřevohliníkových oken MIRA Therm. 

V projektu je potřebné, aby umístění oken bylo vyřešeno nejenom z důvodu omezení tepelných mostů, ale také z hlediska designu - větší nebo menší přektytí rámu oken ovlivňuje vzhled stavby.

V neposlední řadě typ provedení osazení oken do otvoru stavby nemálo ovlivňuje i cenu jak vlastního zabudování (typ použití vzduchotěsných a parotěsných zábran, systému kotvení v případě předsazené montáže...), tak i cenu následných zednických prací.

   

Jaký by byla přibližná cena vaší zakázky? Můžete se to dozvědět zasláním online poptávky.  

Další podrobné informace rádi poskytnou obchodně-techničtí zástupci pro okna a dveře společnosti Dako spol. s r.o.

zpět