DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Okna pro nízkoenergetickou výstavbu

Okna pro nízkoenergetickou výstavbu

Okna DAKOPasivní a nízkoenergetické domy mají požadavek na okna s co nejnižším či extrémně nízkým koeficientem tepelné prostupnosti Uw, aby tak bylo dosaženo co největších energetických úspor. 

Do nízkoenergetických staveb se klasicky volí okna s trojsklem profilu 78 a 92. I přes jejich výborné parametry je lze dále zdokonalovat stále novými řešeními pro dosažení minimálních tepelných ztrát. 


Co je obecně důležité u oken pro pasivní domy?

Existuje několik pravidel, které uplatnit, pokud se rozhodujeme o objednání oken pro pasivní a nízkoenergetický dům.  Je třeba mít na paměti, že nejvíce cenného tepla může unikat nesprávně navrženými okny. Naopak kvalitní rámy a zasklení udržují uvnitř vysokou povrchovou teplotu a ani při větších plochách již nejsou zdrojem chladu jako běžná okna. Je vhodné také dbát na vhodné tehnologie distančních rámečků. 

Okna by měly dosahovat co nejnižšího prostupu tepla. V případě zvolení nevhodně zvolených oken příliš mnoho tepla, což by v energetické bilanci níkoenergetického domu mohlo zpsobit - náklanou - nerovnováhu.Dveře DAKO

Je tedy vhodné, aby okna byla přímo projektované pro potřeby nízkoenergetických staveb. Taková okna by měla mít izolovaný rám okna a nízkou pohledovou výšku, vysokou těsnost oken ve funkční spáře, kvalitní zasklení - nejčastěji trojsklem -  s výplní inertním plynem v meziskelním prostoru, dostatečnou hodnotu propustnosti slunečního záření g, a také, zajistit správné osazení okna do konstrukce a utěsnění při montáži. 

"Solární" otázka v létě

Okna pro nízoenergetické domy jsou nejčastěji rozměrné, aby tak docházelo k co nejvyšším přirozeným tepelným ziskům. Jsou proto navíc orientovány na jih nebo východ a mají často solární skla. Je však nanejvýš důležité myslet na možnost stínění proti nadměrnému přehřívání interiéru v létě, aby byl obývací komfot zachován. 

Na toto je tedy myslet už při zadávání projektu okna, protože rzné stínnící prvky mohou pozměnit cenu, zadávací hodnoty a rozměry okna. Proto doporučujeme pročíst podsekci možnosti stínění v sekci dplňky oken dveří. 

Právě důsledná optimalizace dokáže zabezpečit, aby okna byla v celoroční bilanci zisková a ne ztrátová, a to z hlediska energetických zisků, tak  z hlediska příjemnosti obývání. 

Posuvné dveře DAKOCo je možné 

Záleží, jak je energeticky propočten koncept domu. Existuje mnoho variant, a kombinací konstrukčních prvků okna lze dosáhnut různě extrémnosti snížení prostupu tepla.

Nejčastěji si zákazníci volí do nízkoenergetických domů profily IV 92, které mají zasklení trojsklem, které umožňuje dosáhnout Uw 0, 7. W/m2K (je třeba myslet na koeficient prostupu celého okna, nikoli jen skla).

Někteří zákazníci si dle svého projektu mohou zvolit ještě profil IV78. Zde je ale třeba počítat s osazením trojsklem. 

Klasicky bývá jako inertní plyn v meziskelním prostoru použit ARGON, který nevede teplo. Existuje však možnost snížit Uw díky nahrazení argonu KYPTONEM. Tento je ještě účinnější, a dokáže snížit Uw o dokonce o několik desetin. to záleží na tom, jetli je aplikován do celého meziskelního prostoru nebo "pouze" mezi jednu z mezer, které tvoří trojsklo. Obecně lze vpuštěním kryptonu dosáhnout Uw až na 0,5 či 0,4W/(m2.k). 

Je možné také zkonstruovat okna z tzv. kompozitních hranolů Airotherm, Hydrotherm nebo Flexitherm: Tyto vícevrstvé hranoly jsou "uvnitř" drážkovány nebo navíc vyplněny izolačním materiálem, což umožňuje dosáhnout dalšího snížení Uw.  

Teoreticky by tak bylo možné kombinací například kryptnových oken s trojsklem, kompozitních hranolů a distančních rámečků dosáhnout i Uw pro tzv. nulové pasivní domy. To má pozitivní přínos nejen pro úspory, ale i z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí. 

Všechny aspekty investiceOkna DAKO

Je třeba zmínit, že aplikace KRY/TONU je sice používanou nicméně skutečně nákladnou investicí. Je ale nanejvýš vhodné propočítat při odpočtech cen za energie, zda je v dlouhodobém důsledku investice do kryptonu ještě výhodná, pokud je primární hodnotou právě úspora nákladů za teplo.  

Nicméně, přibývá zákazníků, kteří jako primární aspekt staví energetickou nenáročnost z důvodu ochany životního protředí. To taky přispívá ke komfortu okolí, v dlouhodobém důsledku je totiž ušetřená energie skutečně zaznamatelná, i když je tato úspora jednorázově nákladná. 

Výzkumy i přesto prokazují budoucnost kryptonu v meziskelních prostorech. 

Pokud máte zájem dozvědět se o ceně výrobků do vaší stavby, klikněte a zašlete online poptávku. 

Přijděte se o svém projektu nízkoenergetickéh domu poradit na obchodní oddělení společnosti  DAKO spol. s r.o.  

zpět