DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Rozvora GU-SECURY AUTOMATIC ve standardu

Rozvora GU-SECURY AUTOMATIC ve standardu

Zámek do vstupních dveří.Do svých dveří můžete nechat instalovat perfektní bezpečnostní vybavení vstupních dveří pomocí automatického vícebodového uzavírání.

Princip spočívá v tom, že po zabouchnoutí dveří se automaticky - bez uzamykání - vystřelí vícebodová střelková uzávěra délky 20 mm. To zajistí optimální bezpečnost.


 

 

Popis výrobku

Zámek do vstupních dveří
 
Jedná se o bezpečnostní dveřní uzávěry se dvěmi automatickými střelkovými uzávěry.

Uzamčení: automatické -  stačí dveře jednoduše přitáhnout  a 2 střelkové uzávěry se automaticky uzavřou a jsou blokovány proti zatlačení. Spolu se závorou zámku je zajištěno 3-bodové uzamčení dveří
 a 20 mm vysunutí závory a střelky.

Odemčení: manuální - odemčení se děje z vnější strany klíčem nebo klikou a zevnitř pohybem kliky.

 

Výhody

- Především zvýšená ochrana proti vloupání

- Při každém zavření dveří je vždy uzamčeno

-  VdS-přezkoušeno v třídě A.

- Vstupní dveře s dveřním uzávěrem G.U-SECURY Automatic jsou přezkoušeny dle ENV 1627 a splňují třídu odolnosti WK 2 a WK 3. Tyto certifikační normy jsou zárukou vysokého standardu bezpečnosti. 

- Dveře lze otevírat i zpětným pohybem klíče, nejenom klikou.

- Ze všech stran utěsněný zámkový kastlík - cizí tělesa nemohou narušit lehký chod.

- Všechny průchozí otvory v kastlíku zámku jsou vyvložkovány - otřepy při vrtání nepadají do mechanismu zámku.

- Všechny rozměry zámkového kastlíku a přídavných uzávěrů splňují předpis DIN 18251 díl 3.

- Optimální protikorozní ochrana: kování s galvanizovaným povrchem a s povrchovým povlakováním.

 

 

 

  

Varianty výrobního programu

 G.U-SECURY Automatic s elekrickým otvíračem.

Zvenku - bezdotykově

otvíraní pomocí systému SECURY COMFORT, které funguje jako elektronický klíč. Po přiložení se dveře opět samy v několika bodech uzamknou.  

 

 

 

 

 

 

Zevnitř - stiskem tlačítka

otvírání se děje tlačítkem - například stiskem tlačítka v domovním zařízení "elektrického vrátného".

Zajištěn je nejvyšší komfort bezpečnosti - po zavření jsou dveře opět mechanicky vícebodově uzamčeny.

 

  

Dveře a otevírání na dálku

Odemykání se děje motoricky. 

Výhody:  Bezpečnost automatického uzamykání je kombinována s komfortem elektrického otvírání. Tiché otevírání díky elektrickému servopohonu.

 

G.U-SECURY Automatic se špehýrkou

Při použití tohoto systému odpadá nutnost použít vrchní zámek a zajišťovací řetízek. 

Místo toho je použit integrovaný zachycovač dveřního křídla s komfortním ovládáním knoflíkem a klíčem v zámku. Zajištění a odjištění dveří se zevnitř děje otočným knoflíkem.

Špehýrku zajištěnou zvnitřku je zvenčí možné odjistit pouze otočením klíčem v zámku. Navíc je integrováno pojistné uzamknutí proti nechtěnému otevření z nepozornosti.

 

  G.U-SECURY se špehýrkou je zvlášť vhodné pro vstupní dveře bytů.                            Přijděte se o bezpečnostních prvcích pro vchodové dveře poradit na obchodní oddělení společnosti DAKO spol. s r.o, rádi vám pomůžeme.

zpět