DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Antipanikové kování chrání životy

Antipanikové kování chrání životy

Fukce antipanikového kování

Panikové kování s mechanicky ovládanými madly je určeno pro standardní jednokřídlé, dvoukřídlé a protipožární dveře, zejména u nouzových východů a všude tam, kde je při vzniklé nenadálé situaci potřeba rychlého úniku z objektu. Panikové kování umožňuje otevření dveří tlakem na madlo ve směru úniku, a to i při uzamčených dveřích zvenku.  


 

 

Funkce u jednokřídlých dveří

Z vnější strany je uzamykatelná klika. Při jejím uzamčení nelze dveře z vnější strany otevřít. Madlo upevněné z vnitřní strany dveří umožňuje dveřní křídlo vždy ve směru úniku otevřít jak v případě odemčené, tak v případě uzamčené vnější kliky.

 V případě, že dveře slouží pouze jako únikové a nejsou přístupové, je možné vnější kování vynechat. Samozavírač zajistí opětovné uzavření dveřního křídla. Použití dveřního zavírače je podmínkou u protipožárních dveří.

 

 

 

Funkce u dvoukřídlých dveří

Na průchozí křídlo se montuje horizontální madlo, na pevné křídlo se užívá madlo s vertikální rozvorou. Pohyblivé křídlo pracuje stejně jako v případě jednokřídlých dveří. To stejné platí i pro vnější kování. Samozavírače zajistí opětovné uzavření křídel.

 

V případě dvoukřídlových dveří (zejména protipožárních) je třeba použít regulátor postupného zavírání dveří, a to buď integrovaný v liště samozavírače či samostatný.

 

ČSN EN 1125

Únikové dveře jsou v tomto případě vybaveny panikovými madly, která umožňují otevření dveří v celé šíři dveřního křídla. Bezpečný únik musí být zaručen i bez znalosti daných prostor v kouři či ve tmě. Norma uvádí příklady veřejných prostor jako kina, koncertní sály, úřady apod, kde by mělo být antipinikové kování instalováno. 

 

Orientačně platí princip, že při celkovém počtu 200 osob a více, které nejsou poučeny o únikových trasách v daném objektu, je nutno dveře vybavit panikovým kováním dle normy ČSN EN 1125 (horizontální panikové kování typu tlačné madlo nebo dotykové madlo s aktivní plochou madla v délce přes 60 % šířky dveřního křídla). 

 ČSN EN 179

Tato norma platí pro budovy či prostory, kam nemá přístup veřejnost a kde se pohybuje pouze proškolený personál, který ví, jak v případě panikové situace bezpečně uniknout.  V ostatních případech, např. v administrativních budovách, kde jsou osoby poučeny o evakuačních trasách v rámci školení o bezpečnosti práce, lze použít paniková kování dle normy ČSN EN 179 (dveřní kování lokálně ovládané klikou, pákou, deskou apod.).

Tato norma mimo jiné stanovuje přesný tvar a rozměry klik: minimální délka kliky musí být 120 mm a vzdálenost její osy od zámkové hrany dveří nesmí být vyšší než 150 mm. Koncová část kliky musí být vždy zatočena k rovině dveří v délce min 40mm. Všechny kliky, s označením E jsou určeny k použití jako vhodné pro ovládání nouzových uzávěrů - tedy ke kombinaci s antipanikovými zámky.

Příklady antipanikových klik odpovídající ČSN 179

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad pákového uzávěru pro pasívní křídlo pro antipanikového kování dle ČSN 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí podle které normy se dneřní křídlo má řídit, je v plně v kompetenci projektanta či architekta. 

 

 

Funkce panikových zámků

 

E – bezpečnostní funkce pro kombinaci madlo – koule

Tato funkce zásadním způsobem zamezuje vstupu neoprávněných osob z vnější strany dveřního křídla. V uzamčeném stavu se stlačením madla na vnitřní straně dveří zasune střelka i západka do zámku a umožní okamžité opuštění prostoru – zvenku je třeba klíčem odemknout západku a následně klíčem i zatáhnout střelku. Pro uvedení do původního stavu (uzamčeno) je nutné jak z vnitřní, tak z venkovní strany dveře uzamknout klíčem.

D – průchozí funkce pro kombinaci madlo – klika

Tato funkce se využívá u dveří, u kterých je během běžného provozu (při neuzamčeném zámku) požadováno z venkovní strany dveří ovládání klikou. V uzamčeném stavu se stlačením madla na vnitřní straně dveří zasune střelka i západka do zámku a umožní okamžité opuštění prostoru – z venkovní strany je klika vypnuta a k otevření dveří je třeba klíčem zatáhnout západku i střelku. Pro uvedení do původního stavu (uzamčeno) je nutné jak z vnitřní, tak z venkovní strany dveře uzamknout klíčem. V odemčeném stavu se stlačením madla na vnitřní straně dveří zasune střelka, k jejímu zasunutí zvenku se použije klika, která je v odemčeném stavu plně funkční. V tomto případě je z venkovní strany dveří v případě odemčeného zámku možný průchod bez použití klíče.
  

B – přepínací funkce pro kombinaci madlo – klika

Tato funkce se využívá u dveří, u kterých je občas požadován volný průchod z vnější strany dveří. Funkce kliky se dá pomocí klíče vypnout nebo zapnout. V uzamčeném stavu se stlačením madla na vnitřní straně dveří zasune střelka i západka – venkovní klika však zůstává vypnutá. Pokud je požadavek na zprůchodnění dveří z venkovní strany (tj. zapnutí kliky), je třeba po zatažení západky ještě jednou otočit klíčem o cca 60° – střelka se sice nezatáhne, ale zapne se klika a jejím stisknutím lze ovládat střelku. Opětné zablokování kliky nastává až po uzamčení zámku na západku z kterékoliv strany dveří. Venkovní kliku je tedy možné nechat nefunkční v uzamčené i odemčené poloze zámku, zapnout její funkci mohu naopak pouze v odemčené poloze.


Z – střelková funkce pro kombinaci madlo – klika

Tato funkce se využívá u dveří, u kterých je ve vymezené době vyžadován oboustranný volný průchod a zároveň není požadováno uzamčení systému na závoru. V zamčeném stavu je venkovní klika dveří nefunkční a nefunkční zůstává i po použití madla na vnitřní straně dveří. Po odemčení zámku (klíčem) je venkovní klika funkční a funkční zůstává až do opětného uzamčení zámku. Zámek se střelkovou funkcí je vhodný pro kombinaci s elektrickými otvírači při požadavku kontrolovaného vstupu.

Přijděte se poradit o instalaci antipankoého chování i do vašich dveří na obchodní oddělení společnoti DAKO spol. s r.o.  

zpět