DAKO spol. s r.o. - EUROOKNA: https://www.nizkoenergeticky.cz/

Prahy vstupních dveří s termoizolační vložkou

Prahy vstupních dveří s termoizolační vložkou

Vstupní prahy vchodových a balkonových dveří jsou nedílnou součástí otvorových výplní.

Kromě bezpečnosti a ochraně proti venkovním vlivům slouží také jako významný prvek zateplení. Jeho technologická konstruce je navržena tak, že práh bude působivý estetický a zároveň, díky speciání termoizolační vložce, efektivní z energetického hlediska. 

DAKO nabíz dva typy prahů s tepermoizolační vložkou - zavedenou na části nebo po celém obvodu.


Konstrukční přednosti

Oba předčí svými přednostmi a doporučují se do staveb dle potřeby. Na první typ s prahem výšky 20 mm je možno našlapovat a hodí se tam, kde je třeba zachovat bezbariérovost, naopak druhý typ s termoizolační vložkou je vhodné instalovat tam, kde je třeba zajistit co nejdokonalejší zajištění tepelných ztrát. 

Vlastnosti prahu 

stabilní spojení s hliníkem a plastem

tepelné oddělení vložkou z kvalitního UV-stálého polyamidu

základní profil je možné propojovat, skládat na sebe a otáčet o 90°

šířky prahů 58 a 70mm

vhodný pro invalidy dle normy DIN 18025

koncový držák s funkcí adaptéru

možnost zapuštění protiplechu do profilové plastové komory

Tyto prahy lze používat v rekonstrukstrukcích i v novostavbách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAKO začalo nově k tomuto prahu nabízet technologickou inovaci - těšnění, které je vyrobeno z gumové pryže. To minimalizuje tepelné ztráty.

Práh je přitom zachován ve výšce 20 mm, což znamená, že splňuje standardy na našlapování. 

 

 

Dokonalejší izolace

Druhá varianta prahu je práh, který je dokonaleji těsněn. Tato vložka těsnení je instalovaná po celém obvodu. To ale znamená, že práh je vysoký 32mm, což nesplněuje normu na "našlapování", jako je tomu u předchozí varianty. Má ale lepší tepelně-izolační vlastninosti. 

Prahy jsou konstrukčně řešeny inovativně - pryžová vložka je zavadena po celém obvodu prahu. Práh je vysoký 32 mm. 

            

 Nákres řezu prahem 32 mm

 

Přijděte se o technickém řešení prahu vašich vchodových dveří poradit osobně na obchodní oddělení společnosti DAKO spol. s r.o, rádi poradíme. 

 

zpět